RisicoRegisseurs

Het grootste risico is het risico dat je niet regisseert

De klant

Volgens Risico Regisseurs lopen organisaties risico’s omdat ze de dreigingen niet kennen of verkeerd inschatten. Hoe weet je dat je goed genoeg bent beveiligd als je niet weet welke risico’s je loopt? Hoe weet je welke maatregelen je moet treffen om de regie te nemen en in controle te blijven? Hoe weet je of je niet te veel maatregelen neemt en of het allemaal niet een beetje minder kan? Risicoregisseurs adviseert organisaties op het gebied van fysieke beveiliging. Dit doen ze aan de hand van hun eigen beveiligingsmodel. Door uit te gaan van de reële risico’s zorgen ze voor meer zekerheid en stellen ze hun klanten in staat om hun risico’s beter te regisseren.

De vraag

Risicoregisseurs werkte met een goed uitgedacht model dat uitgewerkt was in een Excel file. Het aantal klanten nam toe en het aantal gebouwen dat geanalyseerd moest worden groeide daardoor hard. De handmatige handelingen om tot een goed advies te komen groeiden hiermee ook. Om het aantal handmatige handelingen te minimaliseren besloot Risicoregisseurs om het product Securtree, gebaseerd op dezelfde formule als de Excel file, te realiseren. Voor de realisatie van de applicatie is Thoughtline Europe als partner aangehaakt.


De oplossing

Aan de start van het project hebben we een analyse gedaan van de bestaande processen en van de wensen die Risicoregisseurs heeft met betrekking tot het nieuwe systeem. Deze processen zijn uitgewerkt in procestekeningen en deze tekeningen zijn uiteindelijk uitgewerkt tot de definitieve designs. Deze designs zijn op basis van .Net en Angular uitgewerkt tot de applicatie Securtree. Securtree is een Physical Security Management Platform waarin risicoanalyses en beveiligingsplannen voor alle locaties worden vastgelegd, zodat inzichtelijk is welke beveiligingsmaatregelen nodig zijn, welke maatregelen zijn getroffen en wat er nog te verbeteren valt.

Het resultaat

Securtree geeft direct antwoord op de vraag of de onacceptabele risico’s in voldoende mate beheersbaar zijn. Daarmee toont de applicatie in welke mate je grip hebt op de beveiliging en waar verbetering mogelijk of noodzakelijk is. Dit alles gebeurt geheel geautomatiseerd. Dit heeft als gevolg dat er minder tijd verspilt wordt in repetitief invoer werk, er minder fouten worden gemaakt, en er een beter versiebeheer plaatsvindt. Op deze manier kan Risicoregisseurs weer meer tijd besteden aan het leuke werk, het adviseren van hun klanten.


Neem contact met mij op:
technologies