fbpx
Station88 verwelkomt nieuwe Business Partner Retailcoin en Thoughtline
september 8, 2019
De zekerheden van Thoughtline
februari 11, 2020

3 ingrediënten voor
succesvolle teams
 

Een succesvol team ontstaat niet vanzelf.

Daar moet op gestuurd worden, aan gewerkt worden en de focus moet op de juiste zaken worden gelegd. maar welke zaken zijn dat? Wat zijn de drie ingrediënten voor succesvolle teams? Saamhorigheid in je privésituatie, met je ouders en familie (mits je in een veilige omgeving bent opgegroeid), is heel vanzelfsprekend. Je hebt gelijke normen en waarden en kijkt op eenzelfde manier naar de dingen, omdat je die in je opvoeding hebt meegekregen van je ouders. Deze normen en waarden worden generatie op generatie doorgegeven. In je rol als ouder geef je vaak dezelfde normen en waarden weer door aan je kinderen. Kinderen snappen nog niet wat een saamhorigheidsgevoel is en zijn hier helemaal niet mee bezig. Herken je dat je kindjes zich samen tegen je kunnen keren? Hierdoor voelen ze zich samen sterker. Zou dat de start van saamhorigheid en saamhorigheidsgevoel zijn?
 
 
3 ingredienten voor succesvolle teams
 
 

Samen ben je sterker dan alleen

De basis voor saamhorigheid is een gemene deler. In positieve, dan wel negatieve zin. Uit het verleden, in het heden of een gedragen stip op de horizon. Als de gemene deler er niet is, dan zal er geen saamhorigheid zijn. Naast een duurzame saamhorigheid, kan saamhorigheid ook van tijdelijke aard zijn. Denk hierbij aan bijvoorbeeld evenementbezoekers. Het gevoel van ontsnappen uit je dagelijkse sleur of de verbondenheid die er is doordat je van dezelfde muziek houdt, dezelfde drankjes lekker vindt of dezelfde lol hebt bij een bepaalde cabaretier. In privésituaties ontstaat van nature saamhorigheid, omdat je je eigen vrienden uitzoekt en er daardoor gedeelde interesses of normen en waarden zijn.

 
 
Op het werk en in de zakelijke context is dat anders. Je collega’s heb je vaak niet voor het uitkiezen en je stapt binnen in een bestaande cultuur met een eigen historie en normen en waarden, die mogelijk ook al legio jaren verankerd zijn. Hier kan je bij passen of juist helemaal niet. Met collega’s ontdek je al snel een gemeenschappelijke deler. Iedereen is met een reden op het werk. De meest voor de hand liggende reden is geld verdienen, maar als je elkaar beter leert kennen, leer je ook elkaars drijfveren beter kennen. Tenminste… als je hier bewust mee bezig bent.

1 - Dezelfde normen en waarden als fundering van een succesvol team.

Een eerste ingrediënt is de fundering van het team. Met deze stap geef je aandacht aan de gedeelde normen en waarden van de individuen en leer je elkaars drijfveren kennen. Het team moet leren om nieuwsgierig te zijn naar elkaars mening, visie en manier van denken. Je moet je willen verplaatsen in de ander. In plaats van het opleggen van de mening van de leider of projectmanager, wordt het denkvermogen van de groep gebruikt. Iedereen moet durven hierin (domme) vragen te stellen en uit te spreken als hij of zij iets niet snapt of raar vindt. Als er twee verschillende meningen zijn, dan is het interessant om door te praten. Waar komt het verschil vandaan en kunnen de meningen elkaar versterken? Iedereen in het team mag falen, zich kwetsbaar opstellen en zijn of haar fouten toegeven.

2 - Zonder duidelijke afspraken over samenwerken met aandacht voor communicatie kun je het wel shaken.

Een tweede ingrediënt is samenwerken. Met elkaar communiceren is cruciaal om echt succesvol te zijn. Ik merk steeds vaker dat het niet meer lukt om elkaar enkel met tekst te benaderen. In woord- en zinconstructies liggen veel miscommunicaties ten grondslag. Ik geloof erin dat diverse vormen van samenwerken (visualiseren, met LEGO bouwen, knutselen) helpen, om de ideeën en gedachten uit individuele hoofden te halen en vanuit gezamenlijkheid een visie te vormen. Als ieder vanuit zijn eigen kwaliteiten en talenten open durft te zijn om deze te delen, dan zal dit het eindresultaat ten goede komen. Middelen als Visual Thinking, Design Thinking, Lego Serious Play en werken volgens de Agile methodiek dragen hieraan bij. Maar, samenwerken gaat niet vanzelf en zal gefaciliteerd moeten worden met een overlegstructuur op frequente basis. Dan nog is er geen garantie op succes. Hiervoor is het laatste ingrediënt essentieel.

3 - Waar doen we het allemaal voor? Een gedragen toekomstvisie.

Ikzelf werk als niet IT’er in een IT-rol en help klanten met mooie oplossingen. Die oplossingen kan ik zelf niet maken, dus ik ben volledig afhankelijk van de kwaliteit en saamhorigheid van de mensen om mij heen. De echte oplossingen kunnen er alleen komen als je als team samen snapt wat het probleem is en waarom de oplossing er moet komen. Een IT-team is een multidisciplinair team dat samenwerkt om tot de juiste oplossingsrichtingen te komen, waarbij ieder vanuit zijn of haar eigen referentiekader en discipline naar de vraag kijkt. Ook wil ieder individu zijn eigen ei kwijt kunnen in de oplossing. Een eenduidige visie op de toekomst is hierbij cruciaal. Als er geen saamhorigheid in het team is, loop je het gevaar om volledig langs elkaar heen te werken en daardoor niet functionerende software op te leveren. Een team met losse individuen levert niet de juiste oplossingen en de kwaliteit zal ook minder zijn.
 
 

Het gezamenlijk maken van een visie op het product of dienst, helpt het team om focus te houden op de stip op de horizon.

 
App ons!